• Produkter och sammansättningar direkt från tillverkare till proffs

  • Minimum Agent arbetar med de största yrkesverksamma inom området i flera länder

  • Vi är professionella inom rivning, återvinning och materialhantering

  • Materialhantering i offshore och undervattensmiljö

    Offshore & Subsea

Rivning


Verktyg och maskiner för alla delar av rivningsprocessen.

Skrot & Metall

Verktyg för klippning, skärning och sortering. Plasmaverktyg och magnet. Vi har erfarenhet och kunskap att ta fram hela skrott & metallhanteringsanläggningar med tillhörande processdelar inklusive materialhanteringsmaskiner.

Materialhantering

Lastnings- och sorteringsverktyg, processanläggningar, specialverktyg samt olika mätningsverktyg.

Bioenergi

Bioenergianläggningar samt verktyg för mätning av fuktighet, volym och torrvikt av biomassor.

Avfall och återvinning

Lastnings- och sorteringsverktyg, processanläggningar, specialverktyg samt olika mätningsverktyg.

Minimum agent Mobil app

MinimumAgent-applikationen är tillgänglig i Android- och iOS-butiker.
I applikationen, bruks- och underhållsinstruktioner, bilder på reservdelar och information om vad som är användbart för underhåll.

GALLERy