Hydraram logo

HSS SKROTSAX

Hydraram BV skrotsax är en väldigt högklassig sax, som används runtom i världen av stora operatörer inom demolering och skrothantering.

Skrotsaxen är en långt utvecklad, stark och av högklassiga komponenter byggd sax som räknas till eliten inom demolerings- och återvinningsbranchen. Den starka stommen som skyddar cylindern, cylinderteknologin och bettens långt utvecklade form garanterar ett väldigt kostnadseffektivt och pålitligt arbetsredskap inom terminalarbete och vid rivningsarbetsplatser.

Starka referenser från operatörer inom demolering och skrothantering har bevisat att saxen absolut tillhör eliten tillsammans med andra stora märken runtom i världen. Vi har levererat flera skrotsaxar till Australien, där kraven på hållbara maskiner betonas p.g.a. långa distanser till service av arbetsredskap.

I dagens läge strävar vi till att utrusta dom större saxarna med smörjsystem. Då får vi kopplat saxen direkt till endera maskinens smörjning, elller alternativt kan man också tillsätta ett eget automatiskt smörjsystem i redskapet. Det här leder till att den stora cylindern och andra delar som kräver smörjning, får tillräckligt smörjmedel. Det håller damm och andra finpartriklar borta från att slita på saxen i onödan. Detta är ett användarvänligt sätt att tillverka nutida saxar på till proffessionellt bruk.

Saxarna tillverkas med och utan roterare. Inom demoleringen har man stor fördel av roterare men i skrotterminalerna kan sax utan roterare kombineras med huvudbomen på förvånansvärt stora maskiner. Detta gör att klippkraften och saxsstorleken effektiverar arbetet.

Hydraram har levererat stora saxar runtom i världen.

PLUSSAD

+  Tillverkad av HARDOX-400® stål

 Cylindern är väl skyddad och iget överlopps material kommer in i stommen. Även sikten är bra vid arbete.

 Regenerationsventilen, dvs ”Speed Valve” snabbar upp cylindern, minskar bränsleförbrukningen och tillför mera kraft till klippningen.

 Tapparnas regleringssystem gör att saxen hålls stark och att saxen inte fastnar i materialet som klipps. Den säkrar också en lång livslängd för arbetsredskapet.

 Vändbara, hållbara blad av hög kvalitet

 Bladen och stommen är planerade att hålla länge och klippningsprocessen sliter inte på stommen.

 Klipptekniken garanterar en kostnadseffektiv klippning, som också medför underhålllsfrihet i arbetet.

 Skrotsaxen är väldigt underhållsvänlig och hållbar även i hårt bruk!

 Klippkraften i Hydraram saxarna representerar eliten på marknaden.

 Rotationskretsarna är planerade för att hålla och dom är utrustade med effektiva och högklassiga rotationsmotorer.

Minimumagent