Minimumagent

FÖRETAGET

Det finns ett antal övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar av dem starkt påverkar såväl Sverige, företagande som övriga världen.

Vi förstår hur dessa förändringar påverkar våra kunder och deras verksamhet. Genom nära samarbete med våra globala partners håller vi oss hela tiden på framkanten av utvecklingen och kan tillsammans med våra kunder anpassa oss till aktuella utmaningar.

Våra kostnadseffektiva och miljöfrämjande lösningar inom rivning, metalåtervinning och materialbearbetning är välprövade, anpassade till dagens samhällskrav och minskar det globala koldioxidavtrycket.

Vår affärsfilosofi bygger på tillit, transparans och långa samarbetsrelationer. Genom att förstå hela livslängden av våra lösningar från materialanskaffning, tillverkning, användning, återbruk och återvinning kan vi erbjuda lösningar som bidrar till lönsamhet hos våra kunder.