Minimumagent
WLP logo

DAMMBINDNINGS SYSTEM

Dammbindningssystemen passar till många olika slags bruk. Man har strävat till att utveckla produktdortimentet så kostnadseffektivt och simpelt som möjligt.

WLP dammbindsnigsmaskiner är väldigt hållbara och avsedda till såväl rivningsarbetsplatser, som terminaler; inklusive hamnar. Systemen går alltid att optimera till valfritt område med hjälp av vattenpumpar och blåsare. Automatiken möjliggör omarbetning i systemen. Avisningssystemen har blivit framtagna med tanke på nordliga väderomständigheter och kan alltså också planeras till terminalomständigheter i norr.

Tillverkaren WLP kommer från Trenton som ligger norr om sjön Carda i Norra Italien. Tillverkaren har fokuserat sig endast på dammbindningssystem och strävat till att att bygga upp ett portfolio med tanke på enkelhet och hållbarhet. Bas sortimentet består av basmaskiner i olika storlekar, men vid behov har de blivit modifierade till skräddarsydda system till terminaler.

Maskinerna har blivit delade upp i tre kategorier:

1. Lätt serie
2. Tunga serie
3. Specialmaskiner

Bekanta dig närmare med modellerna via den nerladdbara broschyren.

Lätt serie: Demolitor 10, Demolitor 40, Demolitor 50

 

Demolitor 10
Demolitor 40
Demolitor 50

 

Tung serie: WLP 500, WLP 718, WLP 800

WLP 500
WLP 718
WLP 800

Specialmaskiner: Bekanta dej närmare med specialmaskinerna via vår nerladdbara broschyr.

WLP 718 Arm
WLP 718 Tank
WLP 1200