Schaller logo

FUKTIGHETS- OCH TEMPERATURMÄTNINGSSYSTEM BLO – SCHALLER

Scaller Humimeter BLO är ett fuktighets- och temperaturmätningssystem för fasta anläggningar. I systemet ingår diverse givare, som kan placeras på olika delar av transportband, t.ex.. i bottnet på en skruvtransportör

Givarna mäter konstant fuktighet och temperatur på materialet som är i beröring med givarens yta. Systemet räknar ut medeltalet av det konstant mätta materialet och resultaten finns att samlas och skickas på olika sätt endera trådlöst eller via trådanslutning.

Mätområde 10-55%
Exakthet 0,5% fuktighetshalt

Automatisk kompensering av värme.
Fuktighetshaltens mätniningstemperatus mellan 0-+40 Celsius

Temperaturområde mellan -10-+ 80 Celsius

Detta system kan skräddarsys till olika behov vart som helst. Ta kontakt och berätta om dina behov, så kan vi skicka offert.

Fördelar

+  Möjliggör uppföljning av materialets fuktighetsprocent och temperatur.

+  Går att installera i transportörer som redan finns till

+  Möjligt att skicka data trådlöst.