Schaller logo

FUKTIGHETSMÄTARE BLL – SCHALLER

Scaller Humimeter BLL fuktighetsmätare med insticksgivare passar för olika biomassor. Den speciellt för flis och träbaserat material optimerade mätinstrumentet är lätt att ta med och ger exakt information snabbt och enkelt.

Insticksgivaren är 1 m lång och går att byta ut.
MMätningsområde 10-50% beroende på träslag.
Exakthet 0,5% fuktighetshalt

Givaren mäter även temperaturen på målet som skall undersökas.

Automatsisk kompensering av värme.
Fuktighetshaltens mätniningstemperatus mellan 0-+40 Celsius

Temperaturområde mellan -10-+ 80 Celsius

Man behöver inte förbereda något inför mätningen och mätningen kan utföras snabbt.

Mätinstrumentet har ett minne på 10000 st mätresultat.

Som tilläggsutrustning finns att fås

Modul till USB dataöverföring, printer och ett apparathölje av trä.

Fördelar

+  Lätt att transportera

+  Snabb

+  Det går att printa ut kvitto eller skicka infon trådlöst.