TJÄNSTER

Operatörer

Konkurrensen i världen ökar och arbetsredskap och maskiner bör vara allt effektivare. Vi vill vara till hjälp och erbjuda de mest kostnadseffektiva sätten att agera på.

TVi för in bra redskap till rätt pris och dom är tillverkade på högklassiga fabriker. Genom oss får ni support till era redskapsinvesteringar, så att ni kan fungera så effektivt som möjligt i ert eget arbete då framtida krav blir allt hårdare.

Vi är medvetna om branschens behov och vi vill alltid lyssna på kunden. Med hjälp av vårt världsomfattande nätverk kan vi erbjuda vetskap om olika tillvägagångssätt inom branschen. Vi följer aktivt med hela återvinnings- och materialhanteringsbranschen och utvecklar därefter maskinerna tillsammans med fabrikerna.

Långa kundrelationer har visat sig vara rätt tillvägagångssätt, och vi vill erbjuda er redskap eller maskiner som ni har nytta av.

Tillverkare

Minimum erbjuder möjligheter för tillverkare inom maskinindustrin att nå nya kunder samt öppna nya marknadsområden. Minimum har genom åren fört t.ex. svenska tillverkare med sina produkter på nya marknader och till kännedom för nya kunder.

Framförallt så koncentrarar vi oss på att utveckla exporten samt att bygga upp nya nätverk.

Ta kontakt så får vi se om det är något vi kan stå till tjänst med!